Subsidie stimuleert warmtepomp als vervanger voor ketel

Home > Subsidie stimuleert warmtepomp als vervanger voor ketel

Subsidie stimuleert warmtepomp als vervanger voor ketel

Bewust met energie omgaan en de bezorgdheid van de consument over
het klimaat gaan hand in hand. Dat is al jaren zo. De bezorgdheid neemt toe en om het energieverbruik terug te dringen hebben we massaal wel het een en ander aan maatregelen genomen. Van spaarlampen tot korter douchen. Het geeft aan dat de bereidheid om te besparen er wel is, maar wat hulp (zowel financieel als  op het gebied van informatieverstrekking) zou welkom zijn. Na de rechtszaak met Urgenda, waarin de rechter heeft bepaald dat Nederland méér moet doen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en na de klimaattop in Parijs, is ook de overheid overtuigd dat het tijd wordt om die hulp te bieden.

Overheid wil 14% duurzame energie in 2020  

De overheid wil het percentage duurzame energie laten groeien: van ongeveer 5% nu, tot 14% in 2020 en 16% in 2023. In 2050 moet de energievoorziening helemaal duurzaam zijn. Duurzame energie is nu nog duurder dan energie uit fossiele brandstoffen zoals kolen, olie of gas. Dit kan een drempel zijn om hierin te investeren. Daarom gaat de overheid in 2016 de ontwikkeling van duurzame energie stimuleren. Door het sluiten van oude kolencentrales, door belastingmaatregelen zoals het verhogen van de energiebelasting op aardgas met 5 eurocent per m³ en het verlagen van de energiebelasting op elektriciteit  met 2 eurocent per kWh  en door subsidies zoals de ISDE (Investerings Subsidie Duurzame Energie). Het doel is dat woningen en bedrijven minder door gas en meer door duurzame warmte worden verwarmd. Zo kan energie worden bespaard en CO2-uitstoot worden teruggedrongen. Bovendien levert het de gebruiker een lagere energierekening op. De omslag naar een duurzamere energievoorziening kan zo samen worden gemaakt.

De overheid stelt 70 miljoen euro beschikbaar in het komende jaar voor subsidies aan burgers en ondernemers die zelf duurzame energie willen opwekken met zonneboilers, pelletkachels, biomassaketels of warmtepompen. De subsidieregeling werd op 17 december jl. gepubliceerd en geldt voor 2016. Van 4 januari tot 31 december 2016 kunnen aanvragen ingediend worden. De subsidie is voortgekomen uit het Energieakkoord in 2013 en is onderdeel van een meerjarige regeling die loopt tot en met 31 december 2020. Per jaar wordt het budget vastgesteld. De RVO handelt namens het ministerie van Economische Zaken deze regeling af.

Warmtepomp: méér dan energie-efficiënt

Met alle maatregelen en plannen geeft de regering een sterk prijssignaal af in het voordeel van technieken die geen gebruik maken van fossiele brandstoffen, die de CO2 uitstoot verminderen en het energieverbruik terugdringen. De warmtepomp is zo’n techniek. Een warmtepomp werkt op elektriciteit en is zowel in de woningbouw als de utiliteitsbouw een energie-efficiënte manier om te koelen én te verwarmen. De warmtepomp maakt gebruik van lucht, aarde, water en zon als energiebron. En wanneer de benodigde elektriciteit via duurzame energie wordt opgewekt, dan verbruikt het systeem helemaal geen fossiele brandstoffen. Het hoge rendement van een warmtepomp, dat kan oplopen tot meer dan 600%,  zorgt voor een forse energiebesparing. Maar een warmtepomp levert méér. Een warmtepomp levert naast energiebesparing ook comfort. Een warmtepomp is een zgn. lage-temperatuursysteem met als een van de kenmerken een gelijkmatige warmte. De lagere luchttemperatuur bij een zelfde gevoelstemperatuur, minder tocht en ook minder mijten worden als aangenaam ervaren. Omdat de warmtepomp niet alleen verwarmt maar ook kan koelen, kan het systeem een woning of bedrijfsruimte ieder seizoen op een comfortabele temperatuur houden. Ook bij lage buitentemperaturen (-10°C) kan een warmtepomp als hoofdverwarming gebruikt worden.

Duurzaam comfort ligt binnen handbereik. Zeker nu de overheid financiële belemmeringen heeft weggenomen om een energiezuinige stap te zetten.