Rendement

Home > Warmtepompen > Rendement

Laag verbruik van een warmtepomp

Een Samsung warmtepomp heeft een laag verbruik door de toepassingen van diverse technologiën. Voor 1 kW elektriciteit wordt er 3 à 6 kW warmte afgegeven. Door gebruik te maken van de gratis warmte die in de buitenlucht zit dient u enkel het elektrisch vermogen te betalen voor het comprimeren van de damp. Deze compressie vergt relatief weinig energie. De installaties zijn hierdoor afhankelijk van het model tot 40% zuiniger dan klassieke verwarmingssystemen.

Bij het verwarmen wordt geen warmte geproduceerd; er is enkel een warmtewisseling van buiten naar binnen of omgekeerd. Aangezien de warmte, in plaats van op te wekken, verplaatst wordt, is dit een zeer energie-efficiënte wijze van verwarmen en zijn rendementen van 300 % haalbaar.

warmtepomp-zuinig-in-verbruik

S-inverter technologie

De “Smart Inverter” systemen zijn het neusje van de zalm onder de warmtepompen. Ze bieden de mogelijkheid de verwarmingscapaciteit aan de vraag aan te passen waardoor het energieverbruik zoveel mogelijk beperkt wordt. De Samsung systemen zijn dan ook uiterst energiezuinig.

Toprendement bij warmtepompen

Een van de merkwaardige eigenschappen van een warmtepomp is dat een rendement gehaald wordt van meer dan 100%. Het toevoegen van 1 kW elektrische energie (of arbeid) levert een thermisch rendement op van 3 tot 6 kW, afhankelijk van de omstandigheden. Het rendement wordt weergegeven door middel van een factor C.O.P. genaamd. (Coefficient Of Performance). Hoe hoger de C.O.P. bij gegeven condities hoe lager het verbruik.

Samsung warmtepompen leveren stuk voor stuk een top rendement op.

C.O.P. of rendement

C.O.P. is de afkorting van Coefficient Of Performance en geeft het rendement weer van o.a. een warmtepomp. Het is de verhouding tussen de hoeveelheid afgegeven warmte t.o.v. de opgenomen elektrische energie.

Volgens de Europese norm EN14511 dient deze weergegeven te worden bij brontemperatuur 7°C en afgiftetemperatuur 20°C voor lucht/lucht warmtepompen, en bij brontemperatuur 7°C en afgiftetemperatuur 35°C voor lucht/water warmtepompen.

Samsung systemen hebben een van de hoogste COP’s waardoor het verbruik heel laag ligt.

warmtepomp-rendement