Warmtepompen en EPB

Home > Warmtepompen > Warmtepompen en EPB

Hoe kunnen Samsung Installaties helpen om het E-peil te verlagen?

Dankzij het gebruik van een warmtepompen kan u aanzienlijk wat punten lager uitkomen in vergelijking met klassieke verwarmingssystemen. De toepassing van dergelijk systeem levert aldus een bijdrage tot een gunstige E-peil. De verlaging bedraagt 20 tot 30 E-punten.

Warmtepompen zijn volgens Vito en de Bouwunie dan ook de systemen welke grote voordelen bieden in het kader van de Europese 20/20/20 doelstellingen. Bovendien zijn ze ook uitstekende kandidaten om te integreren in zogenaamde slimme netten of “Smart Grid”. Vooral voor de renovatiemarkt zal de komende jaren de keuze voor de verwarming alsmaar meer in het voordeel van deze technologieën evolueren. Ze halen immers gratis energie uit de omgeving. Geïntegreerde lucht-water of lucht/water-lucht warmtepompen zijn hierin duidelijk de beste keuze omdat ze de beste TCO (Total Cost of Ownership : Totale kost van aanschaf & gebruik) hebben.

Meer informatie aangaande kan u vinden op de website van ODE Vlaanderen www.ode.be of op www.vito.be . Deze laatste instelling doet diverse onderzoeken naar warmtepompen in het kader van energiezuinigheid en duurzame ontwikkeling.